Osteopatia  -  Fisioteràpia  -  Podologia  -  Nutrició  -  Psicologia  -  Tractaments energètics  -  Tractaments de benestar

Fisioteràpia

La fisioteràpia és una disciplina de la salut que ofereix un tractament no farmacològic per diagnosticar, prevenir i curar símptomes aguts o crònics a través de mitjans físics. Pot ser l’aliat perfecte per prevenir lesions i restablir una bona qualitat de vida.

Utilitza eines com el massatge terapèutic i tècniques de teràpia manual en constant actualització, conservadores i invasives, com la punció seca en el cas del dolor miofascial o muscular.

Tan en la fisioteràpia terapèutica com en  la fisioteràpia Esportiva.

Quines tècniques utilitza:

Kinesiotapping: Tires fixes adhesives

Vaquoteràpia: Ventoses

Acupuntura: Punció Seca

Serveix per tractar:

*l’estrès.

*les lesions musculars.

(esquena, tendinitis, contractures, esguinços, ciàtica, artritis, hèrnies discals, artrosi)

*un post operatori.

*dolor articular, d’origen neural.

*el teixit connectiu o una tendència postural.

 

Impartit per: Jordi Barniols